Fonds Pierre Naturelle Équitable

Het Fonds is opgericht door Febenat om antwoord te bieden aan de markt over de herkomst van de natuursteen uit de nieuw ontwikkelde landen. Eerlijke Natuursteen beoogt met dit initiatief de sociale omstandigheden en de milieu eisen zoals deze zijn vastgelegd bij de ILO ( International Labour Organisation ), de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO richtlijnen inzake sustainability volgens deze richtlijnen en voorwaarden te respecteren, te ondersteunen en te implementeren.

Eerlijke Natuursteen staat open voor alle Natuursteenbedrijven in Belgie en Nederland en zal een organisatie worden waarin bedrijfsleven, overheid, NGO’s, sectororganisaties en vakbonden nauw zullen samenwerken.