Marque de qualité: Forme de qualité

Dit formulier maakt deel uit van het keurmerk van Febenat. Dit laat ons toe om problemen rond natuursteen in de markt te herkennen en waar nodig in te grijpen. Uw klacht wordt steeds behandeld op de eerstvolgende vergadering van de technische commissie van Febenat. Als het een klacht betreft van een lid van Febenat zal U feedback krijgen van Febenat of van het desbetreffend lid. Wij bespreken ook klachten van andere leveranciers maar kunnen omwille van privacy redenen geen feedback geven. U helpt ons zo de sector van de natuursteen te optimaliseren. U kan ook een gedrukte versie downloaden en invullen, inscannen en terug mailen naar info@febenat.be. Hoe meer informatie en bijlagen, hoe beter wij Uw klacht kunnen bespreken.

Het is onze ervaring dat men liever problemen oplost in plaats van deze op de lange baan te schuiven. Vooraleer met uw klacht naar buiten te treden raden we U aan om toch te proberen met de persoon te spreken die uw klacht misschien met een kleine inspanning kan oplossen.

Algemene inlichtingen

Indiener

Hoedanigheid*:

Voornaam*:

Familienaam*:

Straat*:

Huisnummer*:

Postcode*:

Gemeente*:

Land*:

Telefoon*:

E-mailadres*:

Fax:

Locatie werf

Werf*:

Bijlage

Upload hier uw foto’s van de klacht en andere documenten zoals facturen, leveringsbon, tekeningen...

Algemene gegevens

Over de natuursteen. (graag aankoopfactuur in bijlage)

Steen*:

Formaat*:

Dikte*:

Oppervlakteafwerking*:

Zo niet noteer hier eventueel wat er in stond?

Zo niet noteer hier eventueel wat er in stond?

Over de keuze

Aangekocht bij*:

Leverancier*:

Keuze natuursteen via*:

Over welke toepassing gaat het?*:

Beschrijf de werken (Geef zoveel mogelijk informatie)*: