Febenat

De doelstelling van Febenat is de promotie van natuursteen en het professionaliseren van de markt. We doen dit door de markt te voorzien van informatie via eigen publicaties en via de vakpers, dit is onze indirecte aanpak. Lezingen voor organisaties, presentaties binnen de bedrijven en opleidingen zijn een tweede luik die een directe aanpak voorstelt.

Onze technische commissie bestaat uit de verantwoordelijken en de meest ervaren personen binnen de verschillende bedrijven. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de inhoud van de technische fiches die geüpdatet worden waar nodig.

Febenat-leden onderschrijven een deontologische code waar het verspreiden van duidelijke en juiste informatie over natuursteen zeer nauwgezet moet worden nageleefd. We spreken met één stem als het over natuursteen gaat.

Elk lid moet zich engageren binnen de federatie door aanwezig te zijn op de vergaderingen van de technische commissie en de vergaderingen van het bestuur en het directiecomité.

Febenat werkt samen met gevestigde waarden binnen de sector. Febenat zetelt regelmatig in de verschillende technische comités van het WTCB. Ook heeft het WTCB een afgevaardigde binnen Febenat. Op die manier blijven de communicatielijnen open en wordt er direct op de bal gespeeld.

Febenat werkt verder ook nog samen met het Nederlandse IDH (Initiatief Duurzame Handel) om verantwoordelijk geproduceerde producten op de markt te brengen. Febenat zit in de stuurgroep Responsible Natural Stone die samen met TFT werken we aan de duurzaamheid van de werkgevers die met natuursteen werken. Lees meer hierover op de website van TFT en IDH. Als er rapporten worden gepubliceerd dan zal Febenat in de mate van het mogelijke haar medewerking verlenen. Lees hier over het recente rapport en het persbericht van de Landelijke India Werkgroep over kinderarbeid in Indiase steengroeves.