Febenat

De doelstelling van Febenat is de promotie van natuursteen en het professionaliseren van de markt. We doen dit door de markt te voorzien van informatie via eigen publicaties en via de vakpers, dit is onze indirecte aanpak. Lezingen voor organisaties, trips voor architecten, presentaties binnen de bedrijven en opleidingen zijn een tweede luik die een directe aanpak voorstelt.

Onze technische commissie bestaat uit de verantwoordelijken en de meest ervaren personen binnen de verschillende bedrijven. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de inhoud van de technische fiches die geüpdatet worden waar nodig.

Leden van Febenat onderschrijven een deontologische code waar het verspreiden van duidelijke en juiste informatie over natuursteen zeer nauwgezet moet worden nageleefd. We spreken met één stem als het over natuursteen gaat.

Elk lid moet zich engageren binnen de federatie door aanwezig te zijn op de vergaderingen van de technische commissie, marketing commissie en de vergaderingen van het bestuur en het directiecomité.

Febenat werkt samen met gevestigde waarden binnen de sector. Febenat zetelt regelmatig in de verschillende technische comités van het WTCB. Op die manier blijven de communicatielijnen open en wordt er kort op de bal gespeeld.

De leden van Febenat hebben zich geëngageerd om zich aan te sluiten bij TruStone. Om lid te zijn bij TruStone engageren de leden zich om hun keten bloot te leggen door middel van due diligence. TruStone heeft als doel de situatie te verbeteren in de risicogebieden en om samen een oplossing te bieden voor problemen die bedrijven en organisaties niet alleen kunnen oplossen. Het natuursteenconvenant werd ondertekend door de Vlaamse regering en de Nederlandse regering. Febenat zetelt in de stuurgroep en vertegenwoordigt de bedrijven.