TruStone Initiatief

De natuursteensector in Vlaanderen en Nederland hebben samen met de Vlaamse en Nederlandse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen uit risicolanden zoals bv. India en China. Met dit ‘IMVO Initiatief TruStone’ wil de sector structurele problemen in de productielanden inzake mensenrechten, arbeidsrechten en milieu issues aanpakken.

Het initiatief werd op vrijdag 10 mei 2019 in Brussel ondertekend door de Vlaamse partijen onder leiding van Ex-Vlaams Minister-President Geert Bourgeois, tevens Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Ergoed; en op maandag 13 mei in Den Haag door Sigrid Kaag, Nederlands Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen.

Febenat staat in voor de ledenwerving in Vlaanderen en zetelt mee in de stuurgroep en is aanwezig bij plenaire vergaderingen & werkgroepen.