Keurmerk

Wat is het keurmerk Febenat?

Omdat natuursteen een ontgonnen product is moet er anders naar gekeken worden dan andere geproduceerde materialen. Het eindproduct is uiteraard belangrijk, maar als invoerders en distributeurs hebben we ook een verantwoordelijkheid tegenover het ontgonnen product. De kwaliteit van het eindproduct begint immers in de groeve. Dit is de eerste stap in het proces rond het keurmerk. Door de contacten die de leden van Febenat onderhouden met de lokale groeves zijn zij zeker van de kwaliteit die er wordt aangeleverd. Iedereen kan kopen bij een groeve, maar je mag er zeker van zijn dat de kwaliteit niet dezelfde is als er geen contacten worden onderhouden.

Keurmerk - Febenat

Er dient dan verdere opvolging te gebeuren van het product. De klanten van de leden zijn meestal niet de eindgebruiker. Om ervoor te zorgen dat natuursteen op de juiste manier wordt aangewend is alle informatie, die nodig is om een succesvol eindresultaat te bekomen, beschikbaar bij de leden. Selectie van het product, plaatsing, gebruik, technische fiches en onderhoud zijn de gegevens die men kan bekomen bij Febenat. Echter wordt deze informatie schaamteloos gekopieerd door andere bedrijven. Men kan dus enkel de informatie vertrouwen als deze is gekoppeld aan materialen afkomstig van Febenat.

Febenat leden tekenen bij toetreding een deontologische code. Daarin staat dat het gedrag van een lid een waardig ondernemer betaamt en zich houdt aan de wet. Elk lid dient de klant te voorzien van de juiste informatie bij de bestelling en staat in voor het correct afhandelen van leveringen. Elke firma verbindt zich ertoe gekwalificeerd personeel aan te nemen en deze zo nodig op te leiden. Elke inkomende klacht moet intern worden behandeld. Dit vormt in het keurmerk een apart item.

Febenat behandelt niet enkel klachten van leden van Febenat. Onze technische commissie zal alle klachten die bij Febenat binnen komen behandelen. Wegens privacy redenen kunnen we hier niet over communiceren maar de klachten zijn een graadmeter die ons toelaten tijdig in te spelen op een situatie. Hiervoor is een formulier beschikbaar.

Elk lid van Febenat was van dag 1 in orde met de CE-markering. Deze Europese richtlijn wordt volledig nageleefd. Elk Febenat product heeft een CE-markering en de bijbehorende Prestatieverklaring. Momenteel zijn veel bedrijven niet in orde en door gebrek aan controles is er natuursteen op de markt die niet voldoet.