Normen op natuursteen

Zowel op nationaal als internationaal vlak bestaan er verschillende genormaliseerde proeven om specifieke eigenschappen van natuursteen te testen. Eveneens bestaan normen met minimale criteria waaraan bijvoorbeeld tegels voor straatstenen in natuursteen moeten voldoen. Een selectie:

Europese proefmethodes op natuursteen

Norm Omschrijving
NBN EN 1925 Bepaling van de wateropnamecoëfficiënt door capillaire werking
NBN EN 1926 Bepaling van de druksterkte
NBN EN 1936 Bepaling van de werkelijke en de schijnbare volume-massa, totale en open porositeit
NBN EN 12371 Bepaling van de vorstbestendigheid
NBN EN 12372 Bepaling van de buigsterkte en puntbelasting
NBN EN 12407 Petrografische beschrijving
NBN EN 14231 Bepaling van slipweerstand door middel van de pendulum
NBN EN 14066 Bepaling van de weerstand tegen veroudering door thermische schokken
NBN EN 14157 Bepaling van de slijtweerstand

Er bestaan ook verschillende normen op specifieke natuursteentoepassingen waar de minimale eigenschappen (eisen) van dergelijke producten en de proefmethodes beschreven staan. Een selectie van dergelijke productnormen wordt hieronder weergegeven.

Europese productnormen voor natuursteen

Norm Omschrijving
NBN EN 1341 Buitenplaveien/bestratingstegels in natuursteen - Eisen en proeven
NBN EN 1342 Bestrating / keien in natuursteen - Eisen en proeven
NBN EN 1343 Boordstenen in natuursteen - Eisen en proeven
NBN EN 12057 Natuursteenproducten - Vloer -en wandbekleding + Vloer -en gevelbekleding - Eisen
NBN EN 12058 Natuursteenproducten - Binnen -en buitenbevloering - Eisen
NBN EN 1468 Natuursteenproducten - Ruwe platen - Eisen
NBN EN 1469 Natuursteenproducten - Wandplaten - Eisen
NBN EN 771-6 Natuursteenproducten - Metselstenen van natuursteen