Gevelbekleding

Onder gevelbekleding verstaan we de buitenbekleding van natuursteen tegen een bestaande ondergrond. Voor binnen verwijzen we naar de wandbekleding

Natuursteen wordt regelmatig aangewend als gevelbekleding. Denk maar aan het MAS (Museum aan de Stroom) en het KBC gebouw in Gent. Wat moet U allemaal weten over gevelbekleding.

Wat zijn de beschikbare documenten?
TV146 (1983 ), STS 71-2 (in uitvoering), WTCB contact, Eurocode 1

Welke proeven moeten uitgevoerd worden?
Deuvelweerstand (norm NBN EN 13364). Deze test bepaalt de sterkte van de verbinding van de deuvel die in de natuursteen wordt aangebracht.

  1. Vorstbestendigheid. Het minimum aantal cycli waaraan een natuursteen moet voldoen om gebruikt te worden als gevelbekleding is 14.
  2. Buigsterkte (norm NBN EN 12372).
  3. Thermische schok (voor graniet minder belangrijk)
  4. Porositeit voor zand- en kalksteen

Wat doe ik met deze waarden?
Met de kennis van de deuvelweerstand kan men samen met de oppervlakte van de gevelplaat bekijken aan welke maximale winddruk deze kan weerstaan. Door een kleinere oppervlakte van de gevelplaat te kiezen kan men hogere winddrukken weerstaan. Het is aan het studiebureau om dit te bepalen. In België rekent men met referentie windsnelheden die vastgelegd zijn in de Nationale Bijlage van de Eurocode 1.

Wat is de minimum dikte?
De dikte van de bekledingsplaten wordt bepaald door de aard en de textuur van het gesteente, het formaat en de lokalisatie, de stel- en verankeringswijze en de grootte van de krachtwerkingen (druk en onderdruk door de wind).

A priori en behoudens bijzondere rechtvaardiging, is de minimumdikte van zachte en halfvaste kalksteen met een volumemassa kleiner dan 2.500 kg/m3, 40 mm voor bekledingsplaten tot een oppervlakte van ten hoogste 1 m².

Voor steen van hogere kwaliteit, marmer, graniet, harde steen, kan deze dikte worden beperkt tot 30mm.

Onder voorbehoud van proeven ter rechtvaardiging van deze beperking, wordt een dikte van 20 mm toegelaten, voor zover:

- het gesteente voldoende hard is en een zeer goede homogeniteit heeft
- de verankering bijzonder goed werd bestudeerd, van goede kwaliteit is en goed wordt uitgevoerd
- de platen gelegen zijn op minder dan 6 m van een stijf basisniveau (vloer, balkon, loggia, ...) dat hun val kan stuiten
- boven het gelijkvloer, de grootste afmeting van de platen kleiner is dan 50 cm

Wat is de maximale grootte van de stukken?
Ten einde platen van eender welke aard gemakkelijk te kunnen hanteren, moet hun oppervlakte beperkt blijven tot 0,50m², er rekening mee houdend dat de grootste afmeting niet groter is dan 1 m voor een materiaal dat in een dikte van 20 mm kan worden gebruikt.

Deze maximumoppervlakte is imperatief voor zachte materialen, zelfs indien een mechanisch hijstoestel wordt gebruikt. Voor speciale werken die in harde materialen moeten worden uitgevoerd en voor dewelke een hijstoestel wordt gebruikt, kunnen platen worden gebruikt met een oppervlakte van ten hoogste 1 m².

Wat het gewicht betreft, vormt 25 kg de limiet om zonder hijstoestellen te werken. De verhouding tussen de lengte en breedte van gevelplaten is doorgaans kleiner dan of gelijk aan 3. Ze mag nooit groter zijn dan 5.

Deze waarden worden merkelijk gewijzigd naargelang de lokalisatie van de plaat (vooruitspringende gedeelte, gewelfrondingen, stijlen, ...)

Wat voorzie ik als aanhechting?
Deze is spouwbreedte afhankelijk. Men voorziet best altijd inox.
Merken zoals: Plaka, Etanco, Halfen, Fixinox

Hoe zit het met de blootstelling aan zon/zeelucht/wind?
- Gebruik aangepaste ankers.
Type A2 - roestvast - voor binnenland.
Type A4 - corrosie weerstandsklasse III - voor kustregio.
- De nodige gegevens voor windbelasting staan beschreven in Eurocode 1. Leveranciers ankers berekenen meestal het type nodig bij een bepaalde uitvoering.
- Relatie met kleur (reflectie eigenschap)
Zwart materiaal zet meer uit. Voegen dus aanpassen. Bij gebruik van holle ankers heeft men een minimale voeg van 6 mm. Dit is 8 mm voor volle ankers

Wat met gelaagde steen?
- Leisteen (speciale ankers)
Wordt geadviseerd om enkel uit te voeren voor gelijkvloers, min 3 cm, afgekit, geventileerd. Er bestaan ankers die werken als geklemde systemen.
- Zandsteen
Wordt weinig gevraagd, beschikbaarheid platen niet wijd verspreid.
- Mechanisch verankeren
Best systeemverankeringen opleggen
- Afschilfering oppervlak
Het afschilferen van stukjes is altijd mogelijk

Wat met marmers?
Sommige marmerachtigen zoals Carrara kunnen buigen, maar andere zoals Thassos niet. Men mag dus niet veralgemenen.

Wat met breukgevoelige maar heel harde, compacte materialen?
De juiste uitvoering rond boren en behandelen zit gebed in de kennis en professionalisme van de uitvoerder.

Kan ik ook verlijmen?
- Op alu frames
Altijd met Tec 7, niet te dik, tot max 5 mm uitharding mogelijk
- Op isolatie. Mogelijk met aangepaste isolatie.
- Specifiek: prefab muurstrips type muretto/stoneskin/…
Met kleefcement. Er bestaat isolatie met gewafelde structuur voor verbeterde hechting
- Aanbevelingen fabrikanten isolatie.
Producenten hebben zich minimaal aangepast aan natuursteen

Hoe zit het met valse voegen?
Dit geeft een verzwakking van de stukken. Raadgevingen leveranciers volgen. Een valse voeg creëert een nieuwe mindere dikte van het werkstuk en deze nieuwe dikte moet gebruikt worden in de berekeningen.

Bescherming?
Anti grafitti wordt meestal voorzien voor het gelijkvloers. Er is een kans op kleurverschillen met andere etages. Reinchemie product zou geen verschillen tonen.

Verticaal uitspringende delen

In uitvoering.

Raamdorpels, dekstenen

In uitvoering

Raamomlijsting, deuromlijsting, gelijmde gevelbekleding

In uitvoering.

Geventileerde gevelbekleding

In uitvoering.