Wegbestrating

Hier bespreken we de wegbestrating. Men spreekt van bestrating als de natuursteen dikker is dan 5 cm. De normen NBN EN 1341, NBN EN 1342 en NBN EN 1343 zijn hierop van toepassing.

Toleranties bij kasseien zijn anders dan bij tegels en er is een verschil tussen gezaagd en gekloven materiaal. Dit wordt besproken in de normen.

Plaatsing kan op waterdoorlatende of niet waterdoorlatende manier, maar het type plaatsing is mede afhankelijk van het type natuursteen dat men voorziet. De onderfundering moet altijd waterdoorlatend zijn. De ondergrond zelf dient ook waterdoorlatend te zijn. Is de ondergrond minder doorlatend dan moet men ofwel een passende drainage voorzien of de bestrating flexibel uit te voeren in split of grof gewassen schoon zand (geen recuperatie zand). Algemeen bedraagt de minimale helling 2%. Bij een flexibele plaatsing kan een helling maximaal 6% zijn. Kalksteenhoudende producten mogen niet gebruikt worden in een straatlaag die in direct contact komt met de bestrating.

Uitzettingsvoegen en randvoegen zijn niet onbelangrijk. Aantal en positie moeten worden bekeken tijdens de conceptfase. Kasseien worden voornamelijk in de stabilise geplaatst. Inbedden en afdrillen van kasseien is noodzakelijk. Afdrillen is niet altijd van toepassing. Let hier op stenen van bepaalde formaten, diktes, materialen en soorten. Raadpleeg de leverancier voor meer informatie.

De voegbreedte bij een starre voeg wordt aangepast aan de tolerantie van de tegel, is minimaal 0,8 à 2,5 cm en is afhankelijk van de afwerkingen van de zijkanten. De voegdiepte moet minimaal 3 cm zijn en minimaal 1,5 keer de breedte van de voeg. Onderhoud van de voegen is een taak van de particulier.
Bij een niet starre voeg moet de voegbreedte zo klein mogelijk blijven. Deze is afhankelijk van de toleranties van de steen. Hoe conischer een steen, hoe meer men moet werken met een starre voeg.

De starheid van de voeg moet dezelfde zijn als deze van de straatlaag. Starre straatlaag betekent starre voeg. Niet starre straatlaag betekent niet starre voeg. Opletten met de druksterkte van de voeg. Deze mag nooit groter zijn dan de druksterkte van de steen. Vraag info over de verschillende types voegvullingsmateriaal bij de leverancier van de kasseien.

We verwijzen graag naar het OCW-handboek van de wegbestrating waar Febenat aan heeft meegewerkt.